...

Neurony od przekonania

Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu w Bonn świadczą o tym, że w ludzkim mózgu istnieją neurony, których aktywność determinuje nie tylko podejmowanie decyzji, ale także poziom przekonania co do słuszności danego wyboru.

Każdy człowiek codziennie podejmuje mnóstwo decyzji: co na siebie włożyć, co zjeść, z kim się spotkać. Wszystkie wybory dokonywane są z większym lub mniejszym przekonaniem. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Bonn postanowił zweryfikować istnienie neuronów, których aktywność wskazywałaby subiektywną wartość poszczególnych wyborów. Wyniki przeprowadzonego przez nich eksperymentu zostały opublikowane w czasopiśmie “Current Biology”.

W badaniu wzięło udział 12 osób, które zostały przyjęte do szpitala ze względu na ciężką formę epilepsji. Standardowa procedura diagnostyczna w przypadku tej choroby polega na wszczepieniu do kory mózgu chorego siatki elektrod, które umożliwiają namierzenie tzw. ogniska drgawek. Dodatkowo elektrody te dają naukowcom możliwość wglądu w pracę pojedynczych neuronów kory mózgu. Taki bezpośredni pomiar aktywności mózgu jest znacznie dokładniejszy niż przezczaszkowa rejestracja sygnału. Uczestnikom badania przedstawiano zdjęcia dwóch przekąsek, które były wyświetlane na ekranie monitora. Ich zadaniem było wybranie jednej z nich. Ponadto mieli oni wskazać poziom przekonania, z jakim podjęli każdą decyzję.

“Pokazywaliśmy uczestnikom równocześnie zdjęcia dwóch różnych przekąsek, na przykład batonika i paczki czipsów. Jedno zdjęcie prezentowaliśmy z lewej strony ekranu, a drugie z prawej. Następnie wskazywali oni za pomocą wirtualnego “suwaka” umieszczonego pod zdjęciami przekąskę, na którą mieli większą ochotę. To, jak daleko przesunęli suwak, świadczyło o poziomie pewności, z jaką wybierali smakołyk” – wyjaśnia prof. Florian Mormann, jeden z autorów badania.

W trakcie eksperymentu uczestnicy podejmowali decyzje łącznie 190 razy. Jednocześnie elektrody rejestrowały aktywność 830 neuronów płata skroniowego każdego z badanych. Analiza tego sygnału wskazała, że częstotliwość potencjału czynnościowego poszczególnych komórek korelowała z poziomem przekonania dotyczącym decyzji. Innymi słowy, w korze skroniowej istnieją neurony, których aktywność zwiększa się proporcjonalnie do poziomu pewności wyboru.

“Odkryliśmy, że rytm elektrycznej pulsacji neuronów – czyli częstotliwość ich aktywacji – odzwierciedla pewność podejmowanego wyboru” – podsumowuje Alexander Unruh-Pinheiro z Uniwersytetu w Bonn.

Wyniki tego badania wykazały korelację pomiędzy aktywnością pojedynczych neuronów a poziomem pewności decyzji. Istotną rolę w tym procesie odgrywają neurony znajdujące się w płacie skroniowym mózgu, który bierze udział w procesach pamięciowych. Rezultaty badania pozwalają autorom przypuszczać, że mózg zapamiętuje nie tylko podjęte decyzje, lecz także siłę przekonania co do ich trafności.

Bibliografia

Unruh-Pinheiro A. et al. Single-Neuron Correlates of Decision Confidence in the Human Medial Temporal Lobe. Current Biology, 2020.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: