...

Miłość przeciwko uzależnieniu

Wyniki najnowszych badań wykazały, że bycie w związku może zmniejszyć ryzyko ujawnienia się genetycznych tendencji do zaburzeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Już wiele lat temu udowodniono, że skłonności do zaburzeń związanych z używaniem alkoholu mogą być dziedziczone. Szacuje się, że nawet 50-60% ryzyka alkoholizmu jest zdeterminowane genetycznie. Ogromny wpływ na ujawnienie się tych predyspozycji mają jednak czynniki środowiskowe. Zespół naukowców z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych i innych ośrodków naukowych prowadził badania nad jednym z nich.

“Odkryliśmy, że wpływ ryzyka genetycznego na spożywanie alkoholu był słabszy wśród tych, którzy obecnie byli w związku – mówi dr Peter Barr, współautor badania.”

W badaniu wzięło udział ponad 1000 bliźniąt urodzonych między 1983 a 1987 rokiem, zidentyfikowanych w centralnym rejestrze ludności Finlandii. Przeanalizowano ich genotypy pod kątem skłonności do nadużywania alkoholu, a także, wykorzystując skalę od 0 do 8, w której 0 oznaczało “nigdy”, a 8 – “codziennie”, poproszono o określenie, jak często spożywają napoje wyskokowe i jak często dochodzi u nich do zatrucia alkoholowego (“Jak często spożywasz alkohol w taki sposób, że naprawdę się upijasz?”). Przy analizie wyników wzięto pod uwagę czynniki takie jak wykształcenie, wiek, płeć, zakończenie lub kontynuowanie edukacji, a także posiadanie partnera, przy czym zaznaczono również czas trwania związku (krócej lub dłużej niż dwa lata).

Naukowcy nie sugerują, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między pozostawaniem w romantycznych związkach a zmniejszeniem ryzyka picia problemowego. Otrzymane przez nich wyniki świadczą o tym, że posiadanie partnera jest w stanie zmniejszyć ryzyko ujawnienia się genetycznych predyspozycji do nadmiernego spożywania alkoholu. Wnioski te wydają się znajdować potwierdzenie również w rezultatach badań socjologicznych i epidemiologicznych – mówią one bowiem, że tak małżeństwo, jak i pozostawanie w intymnych relacjach wykazują pozytywny wpływ na zdrowie oraz zachowania ryzykowne.

Naukowcy przypuszczają, że wpływ bycia w związku na ujawnianie się genetycznych tendencji do picia problemowego może polegać na zwiększeniu tzw. kontroli społecznej. Partnerzy monitorują bowiem swoje zachowanie, zauważając niepokojące sygnały i motywując do zmiany zachowania. Inne wyjaśnienie polega na tym, że bycie w związku wiąże się z odgrywaniem pewnych ról i spełnianiem oczekiwań (np. dobry mąż, ojciec, dobra matka, żona), z którymi niezgodne jest regularne spożywanie alkoholu.

Badacze zauważają też, że otrzymane przez nich wyniki świadczą o potrzebie uwzględniania czynników zewnętrznych podczas analiz wpływu aspektów genetycznych na zdrowie. To samo tyczy się spersonalizowanych strategii medycznych, wykorzystujących dane genetyczne pacjenta do opracowania terapii czy profilaktyki.

“Takich zagrożeń genetycznych nie można zrozumieć niezależnie od kontekstu społecznego – mówi dr Barr. – W naszym dążeniu do medycyny precyzyjnej musimy myśleć nie tylko o indywidualnych preferencjach, ale także o predyspozycjach znajdujących się na różnych poziomach kontekstu.”
Bibliografia

Barr P.B., Kuo S.I., Aliev F., Latvala A., Viken R., Rose R.J., Kaprio J., Salvatore J.E., Dick D.M. Polygenic Risk for Alcohol Misuse is Moderated by Romantic Partnerships. Addiction 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: