...

Magiczne grzybki: nowa nadzieja

Wyniki badań świadczą o tym, że psylocybina może być cenną pomocą w leczeniu depresji.

Rosnąca liczba dowodów wskazuje na obiecujące zastosowanie substancji psychodelicznych, zwłaszcza psylocybiny, w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Wrześniowy numer czasopisma „Journal of Psychiatric Practice” jest poświęcony tej tematyce, oferując wszechstronne przeglądy i aktualizacje dotyczące potencjału terapeutycznego substancji psychodelicznych. Jeden z przeglądów literatury z tego wydania skupia się na działaniu terpeutycznym substancji uzyskanej z “magicznych grzybków”.

Główny autor, Dr. Amir Garakani, wraz z kolegami z Komitetu Psychofarmakologii Grupy ds. Postępów Psychiatrii, bada obecny stan wiedzy dotyczący wykorzystania psylocybiny w leczeniu wyniszczającej depresji. Zauważył on w środowisku psychiatrów rosnące zainteresowanie potencjałem substancji psychodelicznych w leczeniu trudnych do opanowania zaburzeń zdrowia psychicznego.

Psylocybina wykazała obiecujące wyniki w niedawnych badaniach klinicznych w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych o dużym nasileniu (MDD) oraz depresji opornej na leczenie (TRD). Terapeutyczne efekty psylocybiny są uważane za silnie związane z intensywnymi doświadczeniami emocjonalnymi lub mistycznymi.

Ponadto badania sugerują, że psylocybina może prowadzić do zwiększenia „otwartości na doświadczenia” i elastyczności psychicznej, umożliwiając pacjentom ponowne ocenienie zakorzenionych perspektyw i wyzwolenie się spod nawykowych wzorców myślowych. Studia nad biologicznymi efektami psylocybiny wskazują na zwiększoną aktywność między sieciami mózgowymi, bez równoczesnego wzrostu aktywności w poszczególnych sieciach. Odkrycia te prawdopodobnie wyjaśniają długotrwałe zmniejszenie objawów depresji sześć miesięcy po zakończeniu leczenia.

Mimo znacznego postępu w badaniach klinicznych pozostaje wiele pytań badawczych oraz barier regulacyjnych. Wszystkie dotychczasowe prace nad leczeniem psylocybiną zawierają składnik psychoterapii, który obejmuje przygotowanie, podawanie dawki oraz sesje integracyjne. W sesjach integracyjnych uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami, w celu ułatwiania zmian zachowań.

Różne strategie dawkowania są obecnie oceniane zarówno w środowiskach akademickich, jak i w komercyjnych. Badania te przestrzegają ściśle kontrolowanych protokołów i koncentrują się na starannie dobranych grupach pacjentów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w czasie doświadczenia psychodelicznego. W rejestrach badań klinicznych można znaleźć wiele badań planowanych lub będących w toku, które skupiają się na takich schorzeniach jak MDD i TRD, ale także na problemach dotyczących lęku związanego z chorobą nowotworową i zespołem stresu pourazowego.

Badacze uznają potencjalną rolę terapeutyczną psylocybiny w różnych diagnozach i dziedzinach klinicznych. Warto zaznaczyć, że wcześniej w tym roku australijska agencja regulacyjna zatwierdziła leczenie psylocybiną w przypadku TRD.

Jednakże w Stanach Zjednoczonych psylocybina jest uważana za „terapię przełomową” w leczeniu TRD i MDD, pomimo że nadal jest ona sklasyfikowana jako substancja która nie ma obecnie akceptowanego zastosowania medycznego i ma wysoki potencjał nadużywania. Oficjalna pozycja Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego jest ostrożna i wskazuje na brak wystarczających dowodów naukowych, by popierać stosowanie substancji psychodelicznych w leczeniu zaburzeń psychicznych poza badaniami naukowymi zatwierdzonymi na potrzeby badań.

To wszytko rodzi jednak pytania, czy obecne regulacje kliniczne, prawne i badawcze w końcu pozwolą psylocybinie się wykazać jako pełnoprawny lek w praktycznych warunkach terapeutecznych.

Bibliografia

Garakani A., et al., Psychedelics, With a Focus on Psilocybin: Issues for the Clinician. Journal of Psychiatric Practice, 2023

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: