...

Jakość snu a choroby układu krążenia

Wyniki badań wskazują, że występowanie chrapania i problemów z zasypianiem lub utrzymaniem snu może być sygnałem ostrzegawczym występowania potencjalnych problemów zdrowotnych.

Sen, obok sposobu odżywiania się i aktywności fizycznej, jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia. Gorsza jakość snu predysponuje do występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (ang. cardiovascular diseases, CVDs) w tym nadciśnienia tętniczego i zawału serca. Jedną z głównych trudności w ocenie wpływu snu na zdrowie jest złożoność tego procesu.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Sydney we współpracy z Southern Denmark University dostarcza pierwszych kompleksowych analiz pomiarów snu. W badaniu przeanalizowano dane z brytyjskiego Biobanku, prospektywnej kohorty i elektroniczną dokumentację medyczną podstawowej opieki zdrowotnej w celu identyfikacji zaburzeń snu. Uczestników rekrutowano w 22 ośrodkach oceny w całej Anglii, Walii i Szkocji w latach 2006-2010. Uwzględniono ponad 300 000 dorosłych kobiet i mężczyzn w wieku średnim. Następnie otrzymane wyniki porównano z ogólną oczekiwaną długością życia wolnego od chorób sercowo-naczyniowych. Stwierdzono, że deprywacja i różne zaburzenia snu są związane z pogorszeniem funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego w późniejszych latach życia.

W badaniu uwzględniono wpływ różnych cech snu (takich jak jakość, czas) na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto ocena obejmowała bardziej szczegółowe parametry, takie jak brak bezsenności, odpowiedni czas snu (od 7 do  < 9 h/dobę), brak chrapania, brak senności w ciągu dnia oraz poranny chronotyp pacjentów. Złożone pomiary umożliwiły wszechstronną ocenę snu uczestników. Zgodnie z liczbą cech przyjęto trzy kategorie snu: zdrowy (≥ 4), pośredni (2 lub 3 pkt) i zły (≤ 1 pkt). Dodatkowo uwzględniono współzmienne, takie jak wiek, status społeczno-ekonomiczny, problemy ze zdrowiem psychicznym, postrzegany stan zdrowia, wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), status ekonomiczny, praca zmianowa, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, jakość diety, czas przed ekranem i aktywność fizyczna.

W oparciu o definicję podaną przez American Sleep Association i American Academy of Sleep Medicine wyróżniono pięć różnych zaburzeń snu, w tym bezsenność, nadmierną senność, zaburzenia oddychania związane ze snem, zaburzenia rytmu dobowego i parasomnie (w tym związany z bruksizmem).

Wyniki badań wskazują, że występowanie chrapania i problemów z zasypianiem lub utrzymaniem snu może być sygnałem ostrzegawczym występowania potencjalnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Z kolei niska jakość snu niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne w postaci chorób układu krążenia, a nawet przedwczesnego zgonu. Różne zaburzenia snu mogą skracać długość życia wolną od chorób serca o 2-7 lat. Otrzymane wyniki mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla specjalistów do opracowania krajowych wytycznych dotyczących snu.

Bibliografia

Huang B.H., et al. Influence of poor sleep on cardiovascular disease-free life expectancy: a multi-resource-based population cohort study. BMC Medicine, 2023.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: