...

Jaką temperaturę ma mózg?

Wyniki badań pozwoliły ustalić temperaturę mózgu u zdrowych osób.

Wzorcowa temperatura ciała zdrowego, dorosłego człowieka to 36,6°C. Czy prawidłowa temperatura ludzkiego mózgu jest taka sama? Do tej pory naukowcom nie udało się tego ustalić. Głównie dlatego, że przez wiele lat dostępne były tylko inwazyjne metody pomiaru temperatury mózgu, które polegały na umieszczeniu aparatury pomiarowej pod czaszką. Taką procedurę można było zastosować u osób, które doznały znacznego uszkodzenia wspomnianego narządu i wymagały dokładnego monitorowania jego aktywności i parametrów. Nigdy nie wyjaśniono, czy dane zebrane w ten sposób związane były z patologicznymi zmianami występującymi w mózgu czy stanowiły wyznacznik jego normalnej temperatury.

W przeciągu kilku ostatnich lat naukowcom udało się jednak opracować metodę, która pozwala zmierzyć temperaturę mózgu bez ingerencji w jego strukturę. Jest to spektroskopia rezonansu  magnetycznego (MRS, ang. magnetic resonance spectroscopy). Grupa badaczy z Wielkiej Brytanii jako pierwsza postanowiła wykorzystać MRS i ustalić normę temperatury dla ludzkiego mózgu oraz dodatkowo porównać ją do temperatury występującą u  pacjentów z pourazowymi uszkodzeniami mózgu. Badacze postanowili też sprawdzić, czy zachowanie prawidłowej temperatury mózgu może pozwolić pacjentom wrócić do zdrowia.

W badaniu wzięło udział 40 zdrowych osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn. Ich przedział wiekowy to 20-40 lat. Badacze poddawali uczestników badaniu MRS trzy razy dziennie: rano, po południu oraz późnym wieczorem. Autorzy pracy posiadali dodatkowo dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat temperatury mózgu zebrane od 114 pacjentów z pourazowymi uszkodzeniami mózgu.

Okazało się, że średnia temperatura mózgu u zdrowych uczestników wynosiła 38,5°C. Nieco wyższe wartości zanotowano u kobiet będących w folikularnej fazie cyklu miesiączkowego w porównaniu do kobiet w fazie lutealnej i mężczyzn. Naukowcom udało się także ustalić, że średnia temperatura mózgu wzrastała w przeciągu 20 lat życia o około 0,6°C, zwłaszcza w głębokich strukturach mózgu. Także w tych obszarach temperatura była najbardziej zmienna. W godzinach popołudniowych wzrastała nawet o 1°C, a spadała w nocy. U pacjentów z urazami mózgu średnia temperatura tego narządu także wynosiła 38,5°C, ale jej zakres był znacznie szerszy niż u zdrowych osób – od około 32°C do 42°C. Tylko u 25% pacjentów naukowcom udało się wykryć dzienny rytm zmian temperatury mózgu, taki jak u zdrowych uczestników badania. Analiza statystyczna wykazała, że zanik tego rytmu związany był z ponad 20-krotnie większym prawdopodobieństwem śmierci pacjenta z urazem mózgu.

Naukowcom z Wielkiej Brytanii jako pierwszym udało się ustalić, że temperatura ludzkiego mózgu jest wyższa o około 2°C niż temperatura ciała mierzona za pomocą konwencjonalnych metod. Wyniki ich pracy wskazują też, że ważną rolę w zachowaniu zdrowia może odgrywać zmiana temperatury mózgu w ciągu doby – jej wzrost w godzinach popołudniowych i spadek w godzinach nocnych. Zachowanie tego rytmu wydaje się być związane z przeżywalnością pacjentów ze znacznymi urazami mózgu. Badacze zdają sobie sprawę, że ten wynik to jedynie korelacja i nie wskazuje jednoznacznie, że zachowanie rytmu temperaturowego mózgu zmniejsza ryzyko śmierci pacjenta. Aby to potwierdzić, potrzebne są kolejne badania. Także takie, które skupią się nie tylko na zmianach temperatury w mózgu u osób z jego znacznymi urazami, ale też na przykład u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.

“Nasza praca otwiera drzwi kolejnym badaniom. Na przykład takim, które stawiają sobie za cel ustalenie, czy zaburzenia zmian temperatury mózgu w ciągu doby może stanowić biomarker we wczesnej diagnostyce zaburzeń, takich jak demencja” – piszą autorzy pracy.
Bibliografia

Rzechorzek N.M. et al. A daily temperature rhythm in the human brain predicts survival after brain injury. Brain, 2022

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: