...

Inozytol w mleku matki a zdrowy mózg dziecka

Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego wykazały, że wysoka zawartość inozytolu w mleku matki korzystnie wpływa na rozwój mózgu dziecka.

Mleko matki jest bogate w związki bioaktywne, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju niemowląt. Jednym z takich składników jest inozytol, który występuje w postaci wolnej jako myo-inozytol lub w postaci związanej jako fosforan inozytolu i fosfatydyloinozytol. Mio-inozytol jest dostarczany w typowej diecie dorosłego człowieka w ilości około 1 g dziennie. Dodatkowo może być wytwarzany endogennie w różnych narządach organizmu. W mózgu występuje zarówno w postaci wolnej, która może przekraczać barierę krew-mózg, jak i w postaci metabolitów, które uczestniczą w szeregu procesów komórkowych. Mózg noworodka jest szczególnie wrażliwy na czynniki żywieniowe zaraz po urodzeniu, ze względu na zwiększoną przepuszczalność bariery jelitowej i bariery krew-mózg. Badania wskazują, że obecność inozytolu w mleku matki wspomaga prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego u dziecka.

Naukowcy z University of California San Diego w ramach badania Global Exploration of Human Milk (GEHM), przeprowadzili zbiórkę mleka kobiecego i przeanalizowali je pod kątem zawartości wolnego mio-inozytolu i całkowitego inozytolu. Stężenie wolnego mio-inozytolu i inozytolu całkowitego oznaczono metodą chromatografii HPAEC/PAD (ang. high-performance anion-exchange chromatography/pulsed amperometric detection). Próbki mleka zostały zebrane od matek uczestniczących w badaniu GEHM z trzech różnych ośrodków w Meksyku, Szanghaju i Cincinnati, aby zweryfikować hipotezę, że mikroelementy obecne we wszystkich próbkach – niezależnie od diety, rasy i lokalizacji – mogą mieć znaczenie biologiczne. Mleko pobierano w 2, 4, 13, 26 i 52 tygodniu, o ile matki kontynuowały karmienie piersią.

W celu zbadania wpływu mio-inozytolu na rozwijający się mózg naukowcy przeprowadzili szereg dodatkowych eksperymentów, korzystając z różnych modeli, m.in. hodowli komórkowej ludzkich neuronów czy też komórek nerwowych pochodzących od gryzoni. Równolegle prowadzono badania na modelu mysim, w którym gryzoniom podawano mio-inozytol w ilości porównywalnej z dawką zawartą w mleku kobiecym. Następnie opracowano hodowlę skrawków organotypowych hipokampa mysich noworodków, dzięki której możliwe było zachowanie integralności narządu i lepsze odwzorowanie wpływu inozytolu na jego funkcje. W metodzie tej skrawki hipokampa zostały przeniesione na podłoże i poddane barwieniu immunohistochemicznemu z wykorzystaniem markerów synaptycznych – presynaptycznego białka strefy aktywnej Fagot i pobudzającego białka postsynaptycznego Homera. Tak przygotowane preparaty oglądano pod mikroskopem konfokalnym.

Oszacowano, że stężenie mio-inozytolu w mleku matki było najwyższe w drugim tygodniu laktacji i wynosiło 180 ± 41 μg/mL, a następnie stopniowo malało. Zawartość inozytolu była podobna we wszystkich badanych obszarach geograficznych. Zależnie od czynników, takich jak genetyka, żywienie i ogólny stan zdrowia, poziom inozytolu w mleku poszczególnych kobiet może się różnić.

Wykazano, że suplementacja mio-inozytolem zwiększa obszary postsynaptyczne w hodowanych neuronach gryzoni. Efekt ten został również zaobserwowany w ludzkich neuronach glutaminergicznych. Dzięki wykorzystaniu hodowli eksplantatów organotypowych badacze ustalili, że podawanie inozytolu skutkowało zwiększeniem liczby i rozmiaru synaps pobudzających.

Podsumowując, wyniki badań potwierdzają rolę inozytolu w rozwoju mózgu niemowląt i wskazują na znaczenie mleka matki w promowaniu prawidłowego tworzenia połączeń neuronalnych u dziecka. Wyniki tego badania mogą stanowić wskazówkę przy opracowywaniu zaleceń dietetycznych dla dzieci oraz udoskonalaniu preparatów dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią.

Bibliografia

Paquette A. F., et al. The human milk component myo-inositol promotes neuronal connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2023.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: