...

Ile osób na świecie tak naprawdę jest leworęcznych?

Międzynarodowy zespół naukowy przeprowadził metaanalizę badań z łącznym udziałem ponad dwóch milionów osób, aby z dużą dokładnością ustalić, jaki jest odsetek osób leworęcznych w populacji.

Choć większość ludzi na świecie jest praworęczna, trudno oprzeć się wrażeniu, że naprawdę wielkie talenty wywodzą się spośród leworęcznych. Tak było w przypadku Leonarda da Vinci, Jimiego Hendrixa, Napoleona Bonaparte czy nawet Oprah Winfrey. Międzynarodowy zespół złożony z naukowców z greckiego National and Kapodistrian University of Athens i brytyjskiego University of St Andrews przeprowadził szeroko zakrojone badanie dotyczące leworęczności.

Przeprowadzono metaanalizę badań z łącznym udziałem 2 396 170 osób. Wyniki pozwoliły wykazać, że przy zastosowaniu najbardziej rygorystycznych kryteriów odsetek osób leworęcznych wynosił 9,34%, zaś przy wykorzystaniu najłagodniejszego kryterium było to 18,1%. Najlepsze ogólne oszacowanie przyniosło wynik 10,6% osób leworęcznych wśród badanych.

Zazwyczaj ręczność ustala się na podstawie tego, która ręka używana jest do pisania. Jednak w tym badaniu naukowcy uwzględnili fakt, że około 9% osób wykonuje różne zadania za pomocą różnych rąk. Dokładność wyników uległa dzięki temu znacznej poprawie.

Zrozumienie mechanizmów, które leżą u podstaw prawo- i leworęczności przyczynią się do lepszego poznania ewolucji człowieka. Niegdyś twierdzono, że praworęczność, wraz z umiejętnością tworzenia i używania narzędzi, posługiwania się językiem oraz specjalizacją anatomiczną i funkcjonalną mózgu, są cechami charakterystycznymi wyłącznie dla ludzi i że są ściśle związane z rozdzieleniem drogi ewolucyjnej człowieka i małp człekokształtnych.

“Badanie to zapewni przydatne odniesienie do różnych obszarów badań nad ręcznością – mówi dr Silvia Paracchini, współautor badania. – Oprócz dostarczenia wiarygodnych danych, uwypukla ono zmienność między badaniami w zależności od różnych kryteriów zastosowanych do określenia ręczności. Podczas, gdy intuicyjnie klasyfikujemy dane osoby jako prawo- czy leworęczne, zebrane dane wskazują na to, że odsetek osób używających obu rąk do różnych zadań jest prawie tak duży, jak odsetek osób leworęcznych.”
Bibliografia

Papadatou-Pastou, M., Ntolka, E., Schmitz, J., Martin, M., Munafò, M. R., Ocklenburg, S., Paracchini, S. Human handedness: A meta-analysis. Psychological Bulletin. 2020

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: