...

Kategoria encyklopedii: Komórki glejowe

Komórki glejowe

Komórki glejowe, zwane także neuroglejem, to komórki układu nerwowego, które nie są neuronami i nie wytwarzają impulsów elektrycznych. Po raz pierwszy opisał je w 1956 patolog Rudolf Virchow. Wprowadził on termin “glej” (z języka greckiego “klej”) ponieważ uznał je za pasywną tkankę łączącą i podtrzymującą sieci neuronalne. Komórki glejowe są klasyfikowane ze względu na ich kształt oraz funkcję. Na tej podstawie wyróżnia się oligodendrocyty, astrocyty, komórki wyściółki i mikroglej, które należą do ośrodkowego układu nerwowego oraz komórki Schwanna i komórki satelitarne, które znajdują się w obwodowym układzie nerwowym…

Komórki satelitarne

Komórki satelitarne znane są również jako amficyty lub komórki płaszczowe. Zalicza się je do gleju obwodowego układu nerwowego. Zlokalizowane są w zwojach współczulnych, przywspółczulnych i czuciowych. Ze względu na swoje funkcje są często porównywalne do astrocytów. Należy jednak podkreślić, że te drugie struktury wchodzą w skład makrogleju ośrodkowego układu nerwowego. Komórki satelitarne są spłaszczone (stąd też ich inna nazwa) z licznymi wypustkami i posiadają dwa jądra o owalnym kształcie…

Komórki Schwanna

Komórki Schwanna to komórki glejowe, które pełnią wiele ważnych funkcji w obwodowym układzie nerwowym. Wytwarzają osłonki mielinowe otaczające aksony neuronów, dzięki którym możliwe jest szybsze i bardziej efektywne przewodzenie impulsów nerwowych. W 1839 roku niemiecki biolog Theodor Schwann przeprowadził mikroskopowe badania włókien nerwowych różnych gatunków zwierząt. Zauważył, że włókna nerwowe otoczone są owalnymi strukturami, które je rozdzielają i chronią. Schwann nazwał te elementy “cylindrycznymi komórkami mielinowymi”…

Komórki wyściółki

Komórki wyściółki to ważne jednostki budujące tzw. wyściółkę (ependymę), która uczestniczy w tworzeniu splotu naczyniówkego Ich podstawową rolą jest regulacja transportu różnych substancji w obrębie bariery krew-mózg oraz wytwarzanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Inne ich nazwy to komórki ependymalne, ependymocyty, ependymocytia. Komórki wyściółki (ang. ependymocytes) są jednymi z czterech głównych typów komórek glejowych. Posiadają cechy komórek nabłonkowych. Tworzą cienką błonę – wyściółkę złożoną z pojedynczej warstwy komórek o sześciennym kształcie…

Mikroglej

Komórki mikrogleju opisywane są najczęściej jako specyficzne tkankowo, rezydujące makrofagi ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Komórki te, tak samo jak astrocyty oraz oligodendrocyty, zaliczane są do grupy komórek glejowych (nieneuronalnych) znajdujących się w OUN. W przeciwieństwie do neuronów i innych komórek gleju, mikroglej wywodzi się prawdopodobnie z woreczka żółtkowego, będącego błoną płodową otaczającą żółtko zarodka. Podczas rozwoju embrionalnego migruje do OUN…

Oligodendrocyty

Oligodendrocyty to komórki glejowe występujące w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Odpowiadają za wytwarzanie osłonki mielinowej na aksonach neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. Pierwsze wzmianki o oligodendrocytach pojawiły się w XIX wieku, kiedy to histolodzy zaczęli badać budowę tkanek nerwowych. Jednym z pierwszych naukowców, którzy zwrócili uwagę na obecność tych komórek, był Carl Weigert. W 1895 roku opisał on obecność w tkance nerwowej ciemno barwiących się struktur, które później zidentyfikowano jako oligodendrocyty…

Otoczka mielinowa

Otoczka mielinowa – (osłonka mielinowa, osłonka rdzenna) jest to substancja przylegająca bezpośrednio do wypustek nerwowych nazywanych aksonami. Osłonka ta spełnia rolę izolatora elektrycznego oraz podpory mechanicznej dla aksonów w komórkach nerwowych. Podstawowym składnikiem tworzącym osłonkę mielinową jest cerebrozyd, który zawiera galaktozyloceramid, czyli związek złożony z cukru (galaktozy) i lipidu (ceramidu). W zależności od rodzaju układu, jaki dana komórka nerwowa tworzy, osłonka mielinowa powstaje z różnych rodzajów komórek glejowych…