...

Kategoria encyklopedii: Diagnostyka

Elektroencefalografia (EEG)

EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu. Specjalne elektrody rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej. Ich zapis pozwala na diagnozowanie różnych zaburzeń neurologicznych i neurofizjologicznych oraz badanie procesów poznawczych.

Elektroencefalografia ilościowa (qEEG)

Elektroencefalografia ilościowa (qEEG) polega na przetwarzaniu i matematycznym opisywaniu danych pochodzących z EEG. Metoda ta jest szeroko stosowana w medycynie i nauce, a także w biohackingu. Wykorzystuje się ją w diagnostyce depresji, stanów lękowych, epilepsji i innych chorób, a także w terapii/

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI)

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI, ang. functional magnetic resonance imaging) to specjalistyczna technika obrazowania oparta na rezonansie magnetycznym. Umożliwia pomiar wzrostu przepływu krwi i poziomu jej utlenowania w poszczególnych obszarach mózgu. Wzrost ten mierzony jest za pomocą obrazowania zależnego od poziomu tlenu we krwi zwanego także obrazowaniem kontrastowym (BOLD, ang. blood-oxygenation-level-dependent), która odzwierciedla zależność między natlenieniem krwi a intensywnością sygnału rezonansu magnetycznego.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

PET wykorzystuje promieniowanie jonizujące do obrazowania aktywności metabolicznej wewnątrz organizmu. Wymaga podania pacjentowi niewielkiej dawki substancji promieniotwórczej, która emituje pozytrony wychwytywane przez detektory. Technika ta znalazła szerokie zastosowanie m.in. w diagnostyce chorób układu krążenia i w badaniach funkcjonalnych mózgu.

Prokalcytonina

Prokalcytonina to produkowane głównie w komórkach C tarczycy białko. Jego poziom wzrasta przy infekcjach bakteryjnych, grzybiczych lub pasożytniczych oraz w stanach zapalnych. Prokalcytonina wykorzystywana jest jako marker stanu zapalnego w diagnostyce uogólnionej odpowiedzi zapalnej, zakażeń bakteryjnych i nowotworów, a także w transplantologii.

Rezonans magnetyczny (MRI)

Rezonans magnetyczny (MRI, ang. magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która wykorzystuje pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów tkanek i narządów wewnętrznych. MRI jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych w medycynie, a jego zastosowanie obejmuje różne dziedziny, w tym neurologię, ortopedię, kardiologię i onkologię.