...

Międzymózowie

Międzymózgowie to złożony układ ośrodków centralizujących bodźce czuciowe i przekazujących je do kory mózgu. Znajdują się tam też ośrodki regulujące czynności wegetatywne.

Spis treści:

Międzymózgowie (diencephalon) znajduje się w centralnej części mózgowia, pomiędzy półkulami mózgu, które u człowieka całkowicie je przykrywają. W rozwoju zarodkowym powstaje z tylnej części przodomózgowia. U niższych kręgowców stanowi nadrzędny ośrodek węchu. U wyższych zaś jest to złożony układ ośrodków centralizujących bodźce czuciowe i przekazujących je do kory mózgu. Znajdują się tam też ośrodki regulujące czynności wegetatywne. U kręgowców niższych funkcje te spełnia śródmózgowie. W obrębie międzymózgowia wyróżnia się dwie zasadnicze części, rozdzielone od siebie bruzdą podwzgórzową:

  • wzgórzomózgowie (thalamencephalon):
  • nadwzgórze (epithalamus),
  • wzgórze (thalamus)
  • podwzgórze (hypothalamus),
  • niskowzgórze (subthalamus).

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka – Tom IV: Układ nerwowy ośrodkowy, wyd. I (II), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981
  2. Gołąb B., Jędrzejewski K. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, wyd. V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, 2004
  3. Szarski H. Anatomia porównawcza kręgowców, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
  4. Walocha J. Ośrodkowy układ nerwowy. Podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013