...

Dysfunkcja nerek przyczyną rozwoju demencji

Wyniki najnowszych badań pokazują, że podwyższony poziom mocznika w mózgu powoduje uszkodzenie jego struktur, a to z kolei skutkuje powstawaniem demencji. Odkrycie to ma wyjątkowe znaczenie dla lepszej diagnozy oraz bardziej skutecznych terapii leczenia tego schorzenia.

Międzynarodowa grupa badawcza powiązała wysoki, toksyczny poziom mocznika w mózgu z rozwojem demencji. Naukowcy uważają, że zwiększone stężenie tej substancji w ośrodkowym układzie nerwowym jest podstawową przyczyną tego schorzenia. W wspólny projekt zaangażowani byli naukowcy z Uniwersytetu w Menchesterze, nowozelandzkiego Uniwersytetu w Auckland, Instytutu badawczego w Południowej Australii, z Uniwersytetu Harvarda oraz ze Szpitala w Bostonie.

Badania te są kontynuacja przeprowadzonych wcześniej prób przez zespół Profesora Gartha Coopera, którzy już wtedy ustalili zależność pomiędzy chorobą Huntingtona oraz innymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi, a cukrzycą typu 2. Było to początkowe wskazanie korelacji chorób neurodegeneracyjnych z dysfunkcjami metabolicznymi.

Najnowsze wyniki, które zostały opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences sugerują, że choroba Huntingtona, czyli jedna z siedmiu głównych typów demencji starczej wynika bezpośrednio z wysokiego poziomu mocznika w mózgu. Dane te są więc podstawą do tego, aby uznać to schorzenie za chorobę metaboliczną. Ponadto badania przeprowadzone już w 2016 roku pokazały, że wzrost stężenia mocznika w mózgu jest także związany z chorobą Alzheimera. W związku z tym naukowcy przekonują, że substancja ta może odgrywać znaczącą rolę w każdym rodzaju demencji.

Ciekawym odkryciem międzynarodowej grupy badawczej jest również to, że podniesiony poziom mocznika w ośrodkowym układzie nerwowym pojawia się w nim na długo przed rozwojem demencji. Oznacza to, że możliwe będzie wcześniejsze określenie ryzyka wystąpienia choroby oraz jej przeciwdziałanie.

Mocznik i amoniak są produktami metabolizmu białek. Występowanie ich w wysokim stężeniu w mózgu wynika głównie z nieprawidłowej pracy nerek, które nie są w stanie ich całkowicie wyeliminować z organizmu.

Profesor Cooper w jednym z wywiadów powiedział: “Badanie, w którym odnotowano wysoki poziom mocznika w mózgu, jako przyczynę rozwoju choroby Huntingtona jest ostatnim elementem układanki. Na podstawie otrzymanych wyników oraz tych zebranych już wcześniej możliwe jest więc stwierdzenie, że mocznik odgrywa kluczową rolę w powstawaniu demencji.” W dalszej części dodał: “Ze względu na to, że choroba Alzheimera i Huntingtona znajdują się na przeciwnych krańcach spektrum otępienia, bardzo prawdopodobne jest, że nadmiar mocznika w mózgu jest bezpośrednią przyczyną także innych typów demencji.”

W swoich badania zespół naukowców wykorzystał mózgi osób zmarłych, których rodziny przekazały narządy do badań oraz transgeniczne owce. Pomiar stężenia mocznika w ośrodkowym układzie nerwowym realizowany był natomiast przy użyciu nowoczesnej spektrometrii masowej oraz chromatografii gazowej. W swoich próbach badacze odnotowali, że toksyczny poziom mocznika, który prowadzi do uszkodzenia struktur mózgu jest czterokrotnie wyższy niż stężenie prawidłowe.

Wyniki przeprowadzonych badań mogą mieć wyjątkowo korzystny wpływ na zrozumienie molekularnych podstaw otępienia oraz mogą przyczynić się do opracowania skutecznych metod leczenia tego schorzenia. Jak wiadomo już teraz stosowanych jest wiele leków, aby zmniejszać poziom mocznika w różnych częściach organizmu. Naukowcy przekonują, że w przyszłości właśnie te leki, stosowane tak popularnie mogą okazać się bardzo pomocne w przeciwdziałaniu demencji.

Demencja wiąże się z nieodwracalną utratą komórek nerwowych oraz zaburzeniami funkcjonowania mózgu. Jej objawami się głównie utrata pamięci, zaburzenia poznawcze oraz problemy z nauką. Jak dotąd nie udało się jednak odkryć skutecznego środka, którego stosowanie dawałoby gwarancję całkowitego wyleczenia. Wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowców mogą okazać się więc prawdziwą rewolucją w tej dziedzinie, gdyż sugerują one, że chorobie tej można skutecznie przeciwdziałać i ograniczać częstość jej występowania.

Bibliografia

Renee R. Handley, Suzanne J. Reid, Rudiger Brauning, Paul Maclean, Emily R. Mears, Imche Fourie, Stefano Patassini, Garth J. S. Cooper, Skye R. Rudiger, Clive J. McLaughlan, Paul J. Verma, James F. Gusella, Marcy E. MacDonald, Henry J. Waldvogel, C. Simon Bawden, Richard L. M. Faull, and Russell G. Snell, Brain urea increase is an early Huntington’s disease pathogenic event observed in a prodromal transgenic sheep model and HD cases, PNAS, 2017

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: