...

Badania krwi i moczu pozwolą wykryć autyzm?

Diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu jest obecnie bardzo trudna ze względu na ogromną liczbę ich możliwych przyczyn, a także różne natężenie objawów. Wyniki badań zespołu naukowców z Wielkiej Brytanii i Włoch dają nadzieję na wcześniejsze wykrywanie ASD, co umożliwi szybsze włączenie odpowiedniej terapii.

Spektrum autyzmu (ASD) obejmuje wiele przypadłości, takich jak autyzm typowy, dziecięcy czy zespół Aspergera. Wszystkie one charakteryzują się silnymi zaburzeniami w zakresie komunikacji i interakcji społecznych, powtarzalnością zachowań oraz znacznym ograniczeniem zainteresowań. Jednak ich diagnostyka jest niezwykle trudna, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju, ze względu na różnorodność przyczyn – jedynie w 30-35% przypadków widoczne jest podłoże genetyczne. Pozostałe 65-70% uważane jest za wynik oddziaływania czynników środowiskowych, rzadkich wariantów genetycznych czy spontanicznych wielokrotnych mutacji. Dlatego też możliwości co do diagnostyki tych schorzeń są tematem intensywnych badań naukowców na całym świecie.

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Włoch pod kierownictwem dr Naili Rabbani z University of Warwick poszukiwał zmian metabolicznych, które byłyby wspólne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, a jednocześnie nie występowałyby u osób zdrowych. Ich wysiłki zostały nagrodzone – badacze odkryli związek między ASD a wpływem reaktywnych form tlenu na białka osocza krwi.

W badaniu wzięło udział 38 dzieci, u których zdiagnozowano autyzm oraz 31 zdrowych, wszystkie w wieku od 5 do 12 lat. Pobrano od nich próbki krwi i moczu. Dokładna analiza osocza ujawniła, że u osób z ASD występował znacznie wyższy poziom dityrozyny (DT), która jest markerem utleniania, a także niektórych związków cukrowych, zwanych produktami zaawansowanej glikacji (AGE). W moczu zaś zaobserwowano podwyższony poziom niektórych aminokwasów.

Żadne z dzieci biorących udział w badaniu nie przyjmowało leków, wszystkie też odżywiały się podobnie. Taki dobór próby wyklucza możliwość wpływu diety czy różnych substancji na wyniki analiz. Pozwala to stwierdzić, że podwyższenie poziomu DT może być istotne przy diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dane otrzymane dzięki badaniu pozwoliły także potwierdzić, że mutacje w obrębie genów kodujących transportery aminokwasów (których wynikiem jest podwyższony poziom tych związków w moczu) istotnie są związane z ASD.

Dr. Rabbani mówi: “Mamy nadzieję, że dzięki tym testom zostaną ujawnione także inne czynniki sprawcze. Dzięki dalszym badaniom możemy poznać określone profile osocza i moczu oraz odciski palców związków, które uległy uszkodzeniom. Może to pomóc poprawić proces diagnostyki ASD i wskazać drogę do nieznanych dotąd przyczyn tych zaburzeń.”

Obecnie zaburzenia ze spektrum autyzmu wykrywa się najczęściej u kilkuletnich dzieci. Dzieje się tak, gdyż wiele z objawów dotyczy nieprawidłowości mowy, komunikacji i zachowań społecznych, które trudno zaobserwować u rocznego czy dwuletniego dziecka. Często właściwa diagnoza stawiana jest nawet w 6-7 roku życia. Wczesne wykrycie ASD jest zaś niezwykle istotne, pozwala bowiem na szybkie wdrożenie odpowiedniej terapii, która pozwoli złagodzić przebieg choroby i pomoże funkcjonować w społeczeństwie. Odkrycie zespołu kierowanego przez dr Rabbani może przyczynić się do usprawnienia procesu diagnostycznego, a w konsekwencji – także do poprawy jakości życia osób z ASD.

Bibliografia

Anwar A., Abruzzo P.M., Pasha S., Rajpoot K., Bolotta A., Ghezzo A., Marini M., Visconti P., Thornalley P.J., Rabbani N. Advanced glycation endproducts, dityrosine and arginine transporter dysfunction in autism – a source of biomarkers for clinical diagnosis. Molecular Autism 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: