...

Dzień: 23 stycznia, 2019

Ból może przestać boleć

Badania dotyczące bólu koncentrują się zazwyczaj na fizycznym aspekcie jego odczuwania. Naukowcy analizują aktywność neuronów czuciowych, które odbierają sygnał o fizycznym uszkodzeniu danej części ciała, np. w wyniku użądlenia, skaleczenia czy oparzenia, i przekazują do dalszych partii mózgu informację o