wewnętrzna młodość

Sposób w jaki postrzegamy oraz doświadczamy proces starzenia jest bardzo osobliwy. Wskaźnikiem oceny stopnia indywidualnej dojrzałości jest tzw. wiek subiektywny, który informuje, o ile lat dana osoba jest biologicznie młodsza lub starsza od jej faktycznego wieku. Warunkuje on podatność na schorzenia charakterystyczne dla seniorów i możliwość ich prewencji.

Pomimo iż wiek chronologiczny jest głównym czynnikiem mającym wpływ na występowanie schorzeń w późnym okresie życia, badania dowodzą, że wiek subiektywny również może warunkować indywidualne różnice w procesie starzenia się. Wykorzystując obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI), naukowcy z Seoul National oraz Yonsei University w Korei Południowej, odkryli, że osoby starsze, które wewnętrznie czują się młodziej, wykazują mniej oznak starzenia się mózgu, w porównaniu do tych, którzy odczuwają, że są starsi od wieku w jakim faktycznie się obecnie znajdują.

„Dlaczego niektórzy ludzie czują się młodsi lub starsi od swojego prawdziwego wieku?” – dr Chey, współautorka badania

Ludzie często doświadczają upośledzenia funkcji poznawczych, postępującego wraz z wiekiem. Dzieje się to dlatego, że w trakcie procesu starzenia się organizmu w mózgu zachodzą różnorodne zmiany, odzwierciedlające pogorszenie struktury i funkcjonowania neuronów oraz zmniejszenie objętości istoty szarej.

Aby zbadać związek pomiędzy wiekiem subiektywnym a starzeniem się mózgu, naukowcy wykonali skany MRI u 68 zdrowych osób w wieku od 59-84 lat w celu oceny objętości istoty szarej w różnych obszarach mózgu. Uczestnicy wypełnili także ankietę, która zawierała pytania o to, czy czują się starsi, młodsi bądź adekwatnie do ich chronologicznego wieku. Ponadto w arkuszu umieszczono pytania oceniające zdolności poznawcze oraz postrzeganie ogólnego stanu zdrowia w grupie badawczej.

Naukowcy wykorzystali dane MRI do obliczenia szacunkowego wieku mózgu uczestników. Ci, którzy czuli się młodsi, osiągali wyższe wyniki w teście pamięci oraz twierdzili, że ich stan zdrowia był bardzo dobry i rzadziej wykazywali objawy depresji. Charakteryzowali się także zwiększoną objętością istoty szarej w kluczowych obszarach mózgu.

„Jeżeli ktoś czuje się starszy od wieku, który faktycznie posiada, powinien ocenić swój styl życia i nawyki, które mogą przyczynić się do starzenia się mózgu i podjąć działania, aby lepiej zadbać o jego zdrowie”. – dr Chey, współautorka badania

Bibliografia:
Chey J., Kwak S., Kim H., Youm Y., Feeling How Old I Am: Subjective Age Is Associated With Estimated Brain Age. Frontiers in Aging Neuroscience. 2018

Dodaj komentarz